Novosti

... i opet potresi ...


Katastofa !
Petrinja, Sisak, Glina, Kostajnica, .......
Zagreb !
Gdje je tome  kraj, koliko ćemo čekati na smirivanje ?!
No treba ići dalje, prihvatiti stanje i okolinu u kojoj živimo i radimo, pokušati na najbolji način sanirati porušene i oštećene građevine primjenjujući nove tehnologije i nove materijale. Svakako i prihvatiti i što je važno poslušati riječi struke, ljudi koji posjeduju znanja i vještine, a koji se uglavnom ne bave politikom.

Darijo Almesberger (78), Riječanin koji živi u Trstu, završio je Elektrotehnički fakultet u Zagrebu (današnji FER). Ostvario je impresivnu svjetsku karijeru kroz monitoring i dijagnostiku građevina. Darija se spominje ovih dana nakon razornog potresa u Petrinji koji se uspoređuje sa onim u taljanskoj L'Aquili 2009. godine, a vezano uz projekt obnove.


  Petrinja ......

  ......  29. prosinac 2020.  ......

  ......  12 sati i 19 minuta .....

  .....  6,4 po Richteru !


"Moja specijalnost su dijagnostika i monitoring konstrukcija s metodama bez razaranja (NDT) na objektima, što uključuje ultrazvuk, termografiju, radiografiju, endoskopiju. Metode su dobro poznate u medicini gdje je pacijent čovjek, no moj je pacijent konstrukcija - zidana, betonska, drvena ili čelična" - rekao je Almesberger u razgovoru vezanom uz potres u Petrinji.
Po inženjeru Almesbergeru, potres u Zagrebu može se usporediti s onim u L'Aquili (regija Abruzzo), jer su u oba slućaja najviše stradale zidane konstrukcije, zgrade te spomenici kulture i crkve. Međutim inženjer priznaje de je po razornosti puno sličniji ovom potresu u Petrinji, te je otkrio kako je tekla obnova talijanskog grada, koja još traje, i koja su njegova predviđanja za obnovu hrvatskih gradova:
"Hrvatska je u vrlo teškoj situaciji. Potresi su joj se dogodili u vrijeme pandemije, ekonomske krize, zimi.... Potres u L'Aquili ipak je bio u nekom po svemu normalnijem vremenu. Njima je cijeli svijet slao pomoć, čak je, sjećam se, i Obama osobno došao. A unatoč tome, grad ni danas nije obnovljen. To su teške stvari i treba imati strpljenja, jer obnova ne ide preko noći.
Smatram da je za uspjeh jako bitno kvalitetno planiranje obnove. U ovoj situaciji politika bi trebala biti jedinstvena i trebala bi osigurati sredstva za obnovu, a struci prepustiti stručne odluke. Prvo je nužno hitno obnoviti objekte u kojima ljudi rade i javne ustanove kao što su bolnice, škole, tvornice i hoteli .... Bitno je da rad, proizvodnja i usluge ne stanu", zaključio je inženjer Almesberger, uz preporuku izbora novih materijala za obnovu kao što su specijalni malteri, mreže od ugljičnih niti i trake od titana koje mogu znatno ojačati zidane konstrukcije.


  Obnovljen objekt u L'Aquili


Ovaj inženjer, koji se bavi obnovama nakon potresa, a u posljednjih je 20 godina u Italiji radio na čak pet njih, aktivan je i na obnovama Venecijskih palača. Otkrio je i revolucionaran način kojim se obnavlja L'Aquila:
"Nakon potresa zgrade su izgrađene na seizmičkim amortizerima. Da pojednostavim, zgrade leže na gumenim elementima, tako da, ako udari potres, zgrada je odvojena od temelja i vibracije se ne prenose na nju, pogotovo ne u onolikoj količini kao u vrijeme starog načina gradnje. Takav način gradnje dugo je bio na razini laboratorijskih pokusa, a prvi je put u praksi izveden upravo kod obnove L'Aquile i pokazao se vrlo funkcionalnim. Nažalost u Hrvatskoj smatram da tako nešto nije moguće zbog prevelikih troškova. Zgradu treba potpuno srušiti i graditi je ispočetka ako se žele postaviti amortizeri."


  Obnavljanje objekata u L'Aquili


Termografija se kao beskontaktna metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele na površini promatranog objekta koristi u svim granama ljudske djelatnosti gdje se pomoću podataka o površinskoj temperaturi može zaključivati o trenutnom stanju promatranog objekta,  a u graditeljstvu se, što je napomenuo i inženjer Darijo Almesberger, termografija posebno afirmirala u dijelu koji se bavi ocjenom kvalitete izvedbe i utvrđivanjem trenutnog stanja zgrada, pa je za očekivati i veliki angažman HUICT-a i njegovih termografista u projektima obnove i sanacije potresom zahvaćenih područja.Više »
4. Stručni skup Sv. Martin 3. Stručni skup Sv. Martin 2. Stručni skup Sv. Martin 1. Stručni skup Sv. Martin VET 2009, Šibenik