Novosti

Susret termografista HUICT-a / Izborna Skupština 2017. godine


Najavljuje se 7. Stručni skup termografista HUICT-a za 26.(27.) listopad - četvrtak (petak), 43. tjedan! Kako se još razmišlja i dogovara lokacija održavanja (u Zagrebu), naknadno i na vrijeme članovima će biti dostavljeno mjesto održavanja sa preciznim rasporedom. Svi koji žele prezentirati svoje radove mogu putem doljnjeg linka najaviti svoje sudjelovanje, a pod napomenu upisati naziv prezentacije.

PRIJAVA PREZENTACIJE RADANAJAVA IZBORNE SKUPŠTINE

   Sa Skupštine 2016. godine u HIS-u

Kako HUICT prema Statutu svake četri (4) godine mora održati Izbornu Skupštinu, ona se najavljuje po završetku "7. Stručnog skupa termografista HUICT-a" !
Skupštinari će izabrati svoje nove predstavnike (ili stare ukoliko to žele, a oni mogu biti po još jednom mandatu). Novoizabrani predsjednik predstaviti će Skupštini i od nje zatražiti povjerenje za nove članove IO-a na mandat od iduće četri (4) godine.

Kako bi ubrzali i olakšali rad same Izborne Skupštine, na doljnjem linku članovi mogu do zaključno utorka 24. listopada (dva dana prije održavanja) predložiti kandidate za predsjednika, dopredsjednike, tajnika, ili pak podržati sadašnje.

Kada će se precizirati lokacija održavanja Izborne Skupštine u desnom gornjem kutu ekrana, pod crveno treptećim IZBORNA SKUPŠTINA, nalaziti će se sve pojedinosti vezane za održavanje Izborne Skupštine !

MOJ PRIJEDLOG ZA VODSTVO UDRUGE


Više »
4. Stručni skup Sv. Martin 3. Stručni skup Sv. Martin 2. Stručni skup Sv. Martin 1. Stručni skup Sv. Martin VET 2009, Šibenik