Novosti

Redovna predavanja


Početkom Nove godine HUICT uvodi jednodnevna (do dvodnevna) predavanja o IC termografiji, metodama mjerenja i njene primjene u kombinaciji sa ultrazvukom.
Predavanja su namijenjena onima koji se žele upoznati sa infracrvenom termografijom a sami nisu u mogućnosti ili ne mogu iz bilo kojeg razloga pohađati školovanje za certifikaciju pri GF-u u Zagrebu.
Također ova predavanja izuzetno će koristiti managementu i inženjerima koji su zaduženi za procese, onima koji nisu izvršitelji i nije im potrebno certifikacijsko školovanje ali je neophodno poznavanje i primjena IC tehnologije.
Koncepcija predavanja napravljena je općenito ali i prema strukama (energetika, građevinarstvo), kao jednodnevna ili kao dvodnevna, ovisno o interesu i prijavama.
Predavači će biti ovlašteni termografisti HUICT-a (sa Level 2 ovlaštenjem), a sve je predviđeno da se događa u prostorijama doma HIS-a u Berislavićevoj 6 u Zagrebu. Termini će se odrediti prema zaprimljenim prijavama. Plan je da grupe ne budu veće od dvadeset (20) ljudi, a da kandidati uplaćuju kotizaciju od 500,00  do 750,00 kuna, ovisno o trajanju.


PRIJAVA ZA PREDAVANJEViše »
4. Stručni skup Sv. Martin 3. Stručni skup Sv. Martin 2. Stručni skup Sv. Martin 1. Stručni skup Sv. Martin VET 2009, Šibenik